Aktualności


Gdańsk, 02.04.2012r.

 

 

PROGRAM PROMOCJI

BRANŻY JUBILERSKO – BURSZTYNNICZEJ

 

 

Szanowni Państwo,

 

oferta Konsorcjum „Bursztyn Skarb Polski” została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki.

 

W skład konsorcjum weszły: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu, Międzynarodowe Centrum Targowe z Warszawy oraz S&A Spółka Akcyjna.

 

Po Podpisaniu stosownej umowy pomiędzy Ministerstwem a Konsorcjum blisko 7 milionów złotych przeznaczone zostanie na program promocji branży jubilersko – bursztynniczej.

 

Program obejmować będzie szereg działań promocyjnych, w tym uczestnictwo we wskazanych targach zagranicznych organizowanych w Monachium, Vicenzie, Tucson, Las Vegas oraz w Hong Kongu oraz targach krajowych Amberif, Ambermart, Złoto Srebro Czas. W ramach kampanii promocyjnej konsorcjum zorganizuje m.in. wizyty studyjne dziennikarzy, misje wyjazdowe polskich firm oraz przyjazdowe zagranicznych kupców, kampanię w prasie konsumenckiej i na bilbordach w Niemczech, Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Chinach, międzynarodowe warsztaty bursztynnicze, projekt Trendbook oraz pokazy biżuterii i mody.

 

Uczestnicy w/w targów mogą liczyć ponad to na dofinansowanie do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych, takich jak zakup powierzchni wystawienniczej. przejazdy, hotele. (Poddziałania 6.5.1 oraz 6.5.2 POIG) .
Zobacz też BIP Min. Gospodarki/zamówienia publiczne/przetargi 2011

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt w celu umożliwienia uczestnictwa w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki,

 

w imieniu Konsorcjum

Rada Izby Bursztynu

 

Osoby do kontaktu:

Zbigniew Strzelczyk  604277490