Aktualności


Oferta Konsorcjum „Bursztyn Skarb Polski” została uznana za najkorzystniejszą
w post
ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego, zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki na program promocji branży jubilersko - bursztynniczej. W skład konsorcjum weszły: Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu, Międzynarodowe Centrum Targowe z Warszawy oraz firma S&A z Gdyni.  W efekcie podpisanej umowy pomiędzy Ministerstwem  Gospodarki a Konsorcjum „Bursztyn Skarb Polski” blisko  7 milionów złotych przeznaczone  zostanie na wsparcie ogólnej promocji zagranicznej dla branży ze środków POIG 6.5.1, niezależnie od środków przewidzianych w programie POIG 6.5.2. przeznaczonych bezpośrednio dla przedsiębiorców, którzy zgłoszą akces do programu.

 

Program obejmuje szereg działań promocyjnych, w tym również uczestnictwo       w targach. W ramach kampanii promocyjnej konsorcjum zorganizuje m.in. wizyty studyjne dziennikarzy, misje wyjazdowe polskich firm oraz przyjazdowe zagranicznych kupców, kampanię w prasie konsumenckiej i na billboardach  w Niemczech, Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Chinach, międzynarodowe warsztaty bursztynnicze, międzynarodowe sympozjum o bursztynie, projekt Trendbook oraz  Galę Bursztynu i Mody.

 

Uczestnictwo we wskazanych w programie targach zagranicznych, organizowanych w Monachium - INHORGENTA, Vicenzie (edycja majowa), Tucson, Las Vegas – JCK Show, w Hong Kongu (edycja wrześniowa), a ponadto w targach krajowych Amberif, Ambermart oraz Złoto Srebro Czas, związane jest z dofinansowaniem bezpośrednim dla samych przedsiębiorców.

 

Uczestnicy programu zobowiązani będą do udziału w co najmniej połowie planowanych targów i mogą liczyć m.in. na dofinansowanie do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych, tj. zakup powierzchni wystawienniczej, przejazdy, hotele (informacje szczegółowe - BIP Ministerstwa Gospodarki /zamówienia publiczne/przetargi  2011), poddziałania 6.5.1 oraz 6.5.2 POIG)

  

 

W imieniu Konsorcjum "Bursztyn Skarb Polski"

Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu

Zbigniew Strzelczyk

Prezes

Gdańsk, 2012-05-21